innovatie in transport

Professioneel transport

Innovatie en nieuwe benadering

De hele transportsector loopt relatief ver achter op het gebied van innovatie en vernieuwing. Door sommige nieuwsberichten lijkt het misschien of er volop geïnnoveerd wordt, maar dat is meer beeldvorming dan écht een vernieuwende manier van denken.

Er wordt nog steeds gedacht in patronen die 25 jaar geleden exact hetzelfde waren. Door de toevoeging van bijvoorbeeld elektrische voertuigen, of het upgraden van het wagenpark naar de laatste euro-normering lijkt het alsof de sector zichzelf verbeterd en innovatief bezig is.

draagvlak

Zonder voldoende draagvlak is het onmogelijk voor een kleine partij om echt een grootschalige positieve verandering teweeg te brengen. Maar we doen het wel, op kleine schaal zijn we het pad van de verandering ingeslagen. Jammer genoeg is dat nog niet merkbaar, behalve voor onze vervoerders, en zoeken we nog steeds partijen die ook die vernieuwing en verandering zoeken. Samen kunnen we een groot draagvlak te creëren en voldoende slagvaardig worden om verandering te realiseren. Denk jij er ook zo over? Stuur ons dan een berichtje, en wie weet waar we elkaar vinden!

voorbeelden

Hoe onlogisch het ook mag klinken, voor veel partijen is de laatste schakel, de daadwerkelijk uitvoerende partij, de minst gewaardeerde en meest onderdrukte partij is. Zie hiervoor ook een aantal artikelen op de website van SubcoPartners, een belangenvereniging van subcontractors in het pakketvervoer.

Nederlandse vervoerders klagen bijna allemaal over buitenlandse vervoerders, die hier het werk ‘wegkapen’, en dan worden vooral Poolse vervoerders vaak genoemd. Maar ook Roemenen en Bulgaren, en anderen. Maar de waarheid is iets genuanceerder.

Is het loon van een chauffeur uit zo’n land wel zo laag? En geven de verladers dan rechtstreeks hun opdrachten aan buitenlandse bedrijven? Is het wel marktwerking? Is er dan echt niets tegen te doen?

Het antwoord is 4 maal NEE!